pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 27.07.2023
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Studio2K

Studio2K začalo pracovat od 1.1.1997 vydáním prvního živnostenského oprávnění na fyzickou osobu, tehdy ještě jako vedlejší činnosti k hlavnímu zaměstnání. Od konce roku 2000 odpadlo zaměstnání a živnostenské podnikání se stalo jedinou výdělečnou činností. Od 1.1.2005 bylo zavedeno plátcovství DPH.

Od začátku roku 2009 byl pro sestavování bezpečnostních listů zavedený profesionální program ChemGes rakouské společnosti Dr SoftWare. Ten nahradil dosavadní způsob tvorby, což byl ruční zápis textu ve Wordu.

Nabídka služeb a činností

Chemická legislativa
- sestavení českých bezpečnostních listů
- sestavení bezpečnostních listů v GB/SK/DE
- návrh textů štítků a označení na obaly
- klasifikace CLP směsí a látek
- oznamování do Registru MZ CHLAP
- poradenství a konzultace

Grafické práce
- obchodní a firemní dokumenty
- nabídkové katalogy výrobků
- letáky, prospekty, leporela
- inzeráty do novin a časopisů
- grafické návrhy štítků výrobků
- tvorba tiskových souborů pdf pro tiskárnu
- zajištění vytištění dokumentů v tiskárně

Zdrojové grafické dokumenty jsou vytvářeny v software Adobe, konkrétně v InDesignu CC 2020 za podpory Illustratoru CC 2020, Photoshopu CC 2020, Acrobatu DC Pro 2020 a dalších programů z profesionálního systému Creative Cloud.

Absolvované semináře, školení a webináře od roku 2008

Consuteco s.r.o. Mladá Boleslav - webinář Verlag Dashöfer - 25.07.2023
Nové třídy nebezpečnosti podle CLP (endokrinní disruptory)
Přednášející: Ing. Radka Vokurková, Consuteco s.r.o.

DEKRA CZ a.s. Praha: 33. KACHLE - 19.10.2022
Kurz Aplikované CHemické Legislativy
Přednášející: RNDr. Marie Weissová, DEKRA CZ a.s.; MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., SZÚ, NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky; Ing. Jiří Reiss, MBA, Svaz chemického průmyslu ČR; Ing. Petr Musil, ČIŽP; MUDr. Kateřina Kotíková, PhD., TIS Praha; Ing. Jana Zívalíková, DEKRA CZ a.s.; Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR

LACHEPRA s.r.o. Pardubice: Biocidy A - 03.06.2021
Přehled povinností dle nařízení 528/2012/EC (BPR); Proces přechodného období; Porovnání procesů v ČR a SK.
Přednášející: Ing. Petra Sýkorová (Lachepra)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Oznamování nebezpečných chemických směsí dle PCN formátu, teoreticky i prakticky - 02.06.2021
Oznamování nebezpečných směsí do evropského systému v PCN a UFI kódy; Oznamování směsí v PCN formátu, specifické případy.
Přednášející: Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D. (Medistyl)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Oznamování směsí do evropského registru a další novinky v chemické legislativě - 27.01.2021
Novinky v chemické legislativě v roce 2021; Bezpečnostní list v novém formátu; Oznamování nebezpečných směsí do evropského systému v PCN formátu a UFI kódy.
Přednášející: Ing. Jiřina Taitlová, PhDr. Lucie Šerá, Ing. Sabina Fraňková, Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D. (Medistyl)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Změny v chemické legislativě v období 2020 – 2021 - 09.09.2020
Novinky v chemické legislativě, Předkládání informací o nebezpečných směsích toxikologickým střediskům, Novela přílohy II nařízení REACH.
Přednášející: Ing. Jiřina Taitlová, Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D., PhDr. Lucie Šerá (Medistyl)

ReachSpectrum, s.r.o. Praha: Workshop UFI kódy - 23.01.2020
Tvorba UFI kódů / Oznamování do toxikologických center PCN
Přednášející: Ing. Jana Eliášová (EcoMole s.r.o.)

DEKRA CZ a.s. Praha: Odborný seminář zaměřený na bezpečnostní listy a expoziční scénáře - 22.11.2018
Bezpečnostní listy a expoziční scénáře
Přednášející: RNDr. Marie Weissová (DEKRA CZ)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Registrace dle nařízení REACH, Expoziční scénáře, Výpočet DNEL a PNEC - 08.11.2017
Tvorba bezpečnostních listů.
Přednášející: Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, PhD. (Medistyl)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: BL versus data z registračního dossieru, Registrace na ECHA, Etikety - 23.03.2017
Tvorba bezpečnostních listů.
Přednášející: Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, PhD. (Medistyl)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným směsím XI/2016 - 01.11.2016
Tvorba bezpečnostních listů.
Přednášející: Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, PhD. (Medistyl)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným směsím XI/2015 - 12.11.2015
Chemická legislativa NCHL/S; BIOCIDY; REACH – proces registrace + povinnosti.
Přednášející: Ing. Hana Krejsová, Ing. Jan Martynek

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným směsím III/2015 - 24.03.2015
Tvorba expozičních scénářů: povinnosti účastníků v dodavatelském řetězci vyplývající z legislativy.
Přednášející: Ing. Jan Martynek

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám X/2014 - 21.10.2014
Tvorba expozičních scénářů: povinnosti účastníků v dodavatelském řetězci vyplývající z legislativy.
Přednášející: Ing. Jan Martynek, Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám VI/2014 - 11.06.2014
Klasifikace směsí dle CLP, tvorba bezpečnostních listů a změny v nařízení CLP.
Přednášející: Ing. Jan Martynek, Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám X/2013 - 23.10.2013
Aktuální legislativa k nebezpečným látkám
Přednášející: Ing. Jan Martynek

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám VI/2013 - 17.06.2013
Novinky v chemické legislativě, biocidech a CLP
Přednášející: Ing. Jan Martynek, Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa a informační zdroje k nebezpečným látkám X/2012 - 11.10.2012
Aktuální otázky české a evropské legislativy, REACH a CLP
Přednášející: Ing. Jan Martynek, Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám II/2012 - 08.02.2012
FAQ - nejčastější otázky a odpovědi
Přednášející: Ing. Jan Martynek, Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám X/2011 - 19.10.2011
Aktuální témata v oblasti chemické legislativy
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám VI/2011 - 23.06.2011
FAQ - nejčastější otázky a odpovědi
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám II/2011 - 22.02.2011
FAQ - nejčastější otázky a odpovědi
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám XI/2010 - 30.11.2010
Generálka na CLP
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám X/2010 - 21.9.2010
Klasifikace látek podle CLP, simultánka otázek a odpovědí
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám IX/2010 - 21.9.2010
Bezpečnostní listy a další změny v CLP, REACH, CSR aj.
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám IV/2010 - 19.5.2010
Klasifikace nebezpečných látek a přípravků
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám III/2010 - 16.3.2010
Připravované změny formátu BL; Novinky chemické legislativy
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám XI/2009 - 5.11.2009
Novinky chemické legislativy
Přednášející: Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám VI/2009 - 24.6.2009
Klasifikace, balení a označování (CLP); ADR - změny přepravních předpisů 2009
Přednášející: Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice), Dr. Ing. Jiří Došek (DEKRA Automobil, a.s., Praha

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám III/2009 - 3.3.2009
REACH - praktické poznatky, GHS - aktuální stav přípravy nařízení
Přednášející: Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice), Ing. Jan Martynek (Synthesia, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám IX/2008 - 30.9.2008
REACH, praktické rady a poznatky, aktuální situace v září 2008
Přednášející: Ing. Hana Krejsová (VÚOS, a.s., Pardubice)

MEDISTYL spol. s r.o. Praha: Aktuální legislativa k nebezpečným látkám VI/2008 - 12.6.2008
REACH - praktické poznatky
Přednášející: Ing. Oldřich Petira, CSc. (VÚOS, a.s., Pardubice)

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH