pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.01.2021
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Sestavení bezpečnostních listů

Sestavení českého bezpečnostního listu
Překlad bezpečnostního listu do GB/SK/DE
- podle originálů (CZ, DE, GB, SK, PL ...)
- podle zadaných podkladů komponentů

Cena za 1 ks: 1.500,- až 4.000,- Kč bez DPH.

Revize českého bezpečnostního listu
- aktualizace podle aktuální legislativy (REACH)
- doplnění klasifikace podle CLP
- doplnění registračních údajů ECHA
- aktualizace při změně chemického složení
- aktualizace kvůli změnám legislativy
- aktualizace při změně výrobce, dovozce apod.

Cena za 1 ks: 1.000,- až 3.000,- Kč bez DPH.

Klasifikace látky nebo směsi
- klasifikace podle systému CLP
- výpočet ohrožení vody WGK (Německo)
- doplnění toxikologických informací
- doplnění ekotoxikologických informací
- aktualizace přepravních předpisů

Cena za 1 ks: 500,- až 2.500,- Kč bez DPH.

Ceny závisí na mnoha okolnostech, jako je kvalita podkladů, množství obsažených chemických látek v produktech, nutnost dohledávání dalších potřebných údajů, množství zadaných produktů v sérii, podobnost produktů, požadavek na dobu zpracování atd. Proto jsou ceny vždy navrhovány individuálně po obdržení a zhodnocení podkladů a odhadu náročnosti vypracování zakázky.

Ceny do zahraničí jsou účtovány bez DPH, faktury je možno vystavovat i v eurech.

Štítky na obaly / Popisy obalů

Navržení českého textu štítku
- návrh povinných textů chemické legislativy
- doplnění údajů o likvidaci obalů
- doplnění obsahu detergentů a biocidů
- doplnění údajů o nebezpečných emisích

Cena za 1 ks: 200,- až 500,- Kč bez DPH.

Navržení grafického provedení štítku
- grafický návrh štítku podle požadavků
- sestavení české varianty zahraničního štítku
- návrh české přelepky originálního štítku
- export tiskových pdf souborů pro tiskárnu

Cena za 1 hod graf. práce: 600,- Kč bez DPH.

Cena závisí pouze na počtu hodin potřebných pro vyhotovení štítku v Adobe InDesignu CC včetně exportu ps souborů a tiskových pdf formátů v potřebné kvalitě.

Propagační materiály a dokumenty
- produktové katalogy
- nabídková leporela (skládačky)
- letáky, prospekty, inzeráty do tiskovin
- překlady technických textů z němčiny

Cena za 1 hod graf. práce: 600,- Kč bez DPH.

Cena závisí pouze na počtu hodin potřebných pro vyhotovení štítku v Adobe InDesignu CC včetně exportu ps souborů a tiskových pdf formátů v potřebné kvalitě podle požadavků tiskárny.

Expresní služby
V případě naléhavých situací je možno sestavit BL přednostně, podle okolností např. v průběhu dne nebo do druhého dne!

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH