pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 18.02.2024
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
NABÍDKA SLUŽEB Studia2K

Sestavování českých bezpečnostních listů podle zahraničních originálů
# přizpůsobení na českou legislativu
# harmonizované provedení BL
# rozšířené provedení BL o scénář expozice (SE)
# provedení podle nařízení EP a R č. 1907/2006
# formulář BL odpovídající nařízení č. 2015/830
# aktualizace informací o přepravě (ADR 2019)
# možnost umístění loga/obrázku do BL
# sestavení BL ve specializovaném software
# klasifikace chemických látek podle GHS (CLP)
# další jazykové varianty BL - DE, GB, SK

Revize českých bezpečnostních listů
# při změnách chemického složení produktů
# při změnách legislativy
# při změnách podnikatelských subjektů

Sestavování nových bezpečnostních listů podle zadaných údajů
# chemická klasifikace směsi
# výpočet ohrožení vod (německé)
# vyhledání toxikologických informací
# vyhledání ekotoxikologických informací
# vyhledání kódu odpadu u produktů/obalů
# stanovení přepravních informací

Tvorba štítků chemických výrobků
# návrhy textů z hlediska české legislativy
# doplnění údajů o likvidaci odpadů z obalů
# doplnění údajů o detergentech a biocidech
# grafické návrhy kompletních štítků
# vypracování výstupních tiskových podkladů

Splnění oznamovací povinnosti
# oznamování (zápis) údajů z BL na web MZ
# oznamování (zápis) detergentů na web MZ
# oznamování (zápis) biocidů na web MZ

AKTUALITY (aneb co je nového)

Nařízení komise (EU) 2020/878

Od 1.1.2021 vstoupilo v platnost nové nařízení komise (EU) 2020/878, které nahrazuje nařízení komise (EU) 2015/830. Bezpečnostní listy odpovídající nařízení 2015/830 se mohou poskytovat jen do 31.12.2022!

Prakticky to znamená, že všechny bezpečnostní listy vydané po 1.1.2021 už musí odpovídat tomuto novému předpisu a všechny dříve vydané se musí do 2 let revidovat.

Samozřejmě jsme nastudovali nové nařízení a jeho požadavky aplikovali do programu ChemGes. Od 1. ledna 2021 už sestavujeme bezpečnostní listy podle nové legislativy.

Od začátku platnosti tohoto nařízení už uplynul více než rok (leden 2024), ale určitě pořád ještě nebyly zrevidované všechny bezpečnostní listy výrobků na trhu. Je proto nejvyšší čas zkontrolovat jejich aktuálnost a ty neplatné nechat urychleně zrevidovat.

Rovněž nabízíme oznámení nebezpečných směsí v evropském toxokologickém středisku PCN v Agentuře ECHA, protože rok 2024 je poslední rok z přechodného období, kdy ještě platí původní oznámení v českém Registru CHLAP.

Uvedení UFI kódu na obalech je povinné, takže tím je potřeba upravit štítek nebo popis na obalu, což může být poměrně delší i nákladná záležitost, tak už je potřeba se tím začít zabývat.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH
© 2024 Webdesign Studio2K. Všechna práva vyhrazena! Testováno na: MS Edge 121.x.x.x.; Google Chrome 121.x.x.x. (měření návštěvnosti bez cookies)