pozadí
ČESKÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2015/830
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 29.12.2018
Číslo verze: 3
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
NABÍDKA SLUŽEB Studia2K

Sestavování českých bezpečnostních listů podle zahraničních originálů
# přizpůsobení na českou legislativu
# harmonizované provedení BL
# rozšířené provedení BL o scénář expozice (SE)
# provedení podle nařízení EP a R č. 1907/2006
# formulář BL odpovídající nařízení č. 2015/830
# aktualizace informací o přepravě (ADR 2019)
# možnost umístění loga/obrázku do BL
# sestavení BL ve specializovaném software
# klasifikace chemických látek podle GHS (CLP)
# další jazykové varianty BL - SK, GB, DE

Revize českých bezpečnostních listů
# při změnách chemického složení produktů
# při změnách legislativy
# při změnách podnikatelských subjektů

Sestavování nových bezpečnostních listů podle zadaných údajů
# chemická klasifikace směsi
# výpočet ohrožení vod (německé)
# vyhledání toxikologických informací
# vyhledání ekotoxikologických informací
# stanovení přepravních informací

Tvorba štítků chemických výrobků
# návrhy textů z hlediska české legislativy
# doplnění údajů o likvidaci odpadů z obalů
# doplnění údajů o detergentech a biocidech
# grafické návrhy kompletních štítků
# vypracování výstupních tiskových podkladů

Splnění oznamovací povinnosti
# oznamování (zápis) údajů z BL na web MZ
# oznamování (zápis) detergentů na web MZ
# oznamování (zápis) biocidů na web MZ

AKTUALITY (aneb co je nového)

Nařízení komise (EU) 2017/542 - platnost:
- směsi pro spotřebitelské použití - od 1.1.2020
- směsi pro profesionální použití - od 1.1.2021
- směsi pro průmyslové použití - od 1.1.2024

Zavádí jednoznačný identifikátor složení (UFI) a poskytnutí informací o nebezpečné směsi před jejím uvedením na trh podle čl. 45 nařízení CLP. Informace se budou poskytovat elektronicky ve formátu XML podle požadavků agentury ECHA. Informace se budou podávat na webu Agentury ECHA, který vznikne začátkem roku 2019.

Je to obdoba našeho Registru CHLAP, ale na evropské úrovni. Jestli bude s ním fungovat i nadále Registr CHLAP, to ještě není známo. Osobně si myslím, že ne, protože by se jednalo prakticky o stejnou službu a ta evropská bude mít přednost.

UFI - Unique Formula Identifier
příklad kódu: Y8W0-DCCM-500E-HC4H
Bude se povinně uvádět na štítcích směsí!

Na webu Agentury ECHA je generátor kódů UFI, kde lze i ověřit platnost již existujících kódů.
Pro vytvoření UFI kódu je potřeba vložit DIČ společnosti a číselný kód formulace. Pokud společnost nemá DIČ, je potřeba získat klíč společnosti a ten potom použít ve vlastní softwarové implementaci k vytváření kódů UFI.

Při podstatných změnách směsi je nutné vygenerovat nový kód UFI a učinit nové podání informací. Rozsah změn je popsaný v nařízení komise 2017/542.

Program CHemGes umí generovat kódy UFI.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH
© 2019 Webdesign Studio2K.cz, Tel.: +420 354 526 677. Všechna práva vyhrazena! Testováno na: MS IE 11.x; MS Edge; Mozilla Firefox 43.x; Google Chrome 46.x.