pozadí
BEZPEČNOSTNÍ LISTY cz-de-gb-sk
podle ES č. 1907/2006, článku 31, přílohy II a nařízení EU č. 2020/878
Datum vydání: 09.09.2009
Datum revize: 23.10.2022
Číslo verze: 4
CZ
Logo Studio2K
NABÍDKA/AKTUALITY - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
NABÍDKA SLUŽEB Studia2K

Sestavování českých bezpečnostních listů podle zahraničních originálů
# přizpůsobení na českou legislativu
# harmonizované provedení BL
# rozšířené provedení BL o scénář expozice (SE)
# provedení podle nařízení EP a R č. 1907/2006
# formulář BL odpovídající nařízení č. 2015/830
# aktualizace informací o přepravě (ADR 2019)
# možnost umístění loga/obrázku do BL
# sestavení BL ve specializovaném software
# klasifikace chemických látek podle GHS (CLP)
# další jazykové varianty BL - DE, GB, SK

Revize českých bezpečnostních listů
# při změnách chemického složení produktů
# při změnách legislativy
# při změnách podnikatelských subjektů

Sestavování nových bezpečnostních listů podle zadaných údajů
# chemická klasifikace směsi
# výpočet ohrožení vod (německé)
# vyhledání toxikologických informací
# vyhledání ekotoxikologických informací
# vyhledání kódu odpadu u produktů/obalů
# stanovení přepravních informací

Tvorba štítků chemických výrobků
# návrhy textů z hlediska české legislativy
# doplnění údajů o likvidaci odpadů z obalů
# doplnění údajů o detergentech a biocidech
# grafické návrhy kompletních štítků
# vypracování výstupních tiskových podkladů

Splnění oznamovací povinnosti
# oznamování (zápis) údajů z BL na web MZ
# oznamování (zápis) detergentů na web MZ
# oznamování (zápis) biocidů na web MZ

AKTUALITY (aneb co je nového)

Boj proti koronaviru

Koronavirus způsobující onemocnění COVID-19 tu s námi bohužel už bude napořád a nezbývá nic jiného, než s ním bojovat. Respektivě se před ním alespoň účinně chránit. Podle prvního z pravidla RRR je doporučeno používat dezinfekci na ruce.

Právě s tímto můžeme každému dodavateli dezinfekcí na český trh pomoci. Můžeme vypracovat bezpečnostní listy, navrhnout texty etiket a poradit s podklady pro registraci biocidního přípravku na MZ. Rovněž můžeme provést vlatní zápis do Registru CHLAP.

Případně Vám poskytneme konzultaci k chemické a biocidní legislativě, nebo jen zodpovíme Vaše otázky k problematice dezinfekcí.
Máme také zkušenosti s dezinfekcí podle doporučení WHO!

Nařízení komise (EU) 2020/878

Od 1.1.2021 vstoupilo v platnost nové nařízení komise (EU) 2020/878, které nahrazuje nařízení komise (EU) 2015/830. Bezpečnostní listy odpovídající nařízení 2015/830 se mohou poskytovat jen do 31.12.2022!

Prakticky to znamená, že všechny bezpečnostní listy vydané po 1.1.2021 už musí odpovídat tomuto novému předpisu a všechny dříve vydané se musí do 2 let revidovat.

Samozřejmě jsme nastudovali nové nařízení a jeho požadavky aplikovali do programu ChemGes. Od 1. ledna už sestavujeme bezpečnostní listy podle nové legislativy.

Logo ChemGes
Sestavování BL pomocí
programu ChemGes
firmy DR SoftWare GmbH
© 2022 Webdesign Studio2K. Všechna práva vyhrazena! Testováno na: MS IE 11.x; MS Edge 2022; Firefox 106.x.x; Google Chrome 106.x.x.x.